Vilkår og betingelser

Artikel 1 – Anvendelighed

1.1 De generelle betingelser og vilkår herunder gælder for og er en del af alle tilbud for de digitale tjenester og andre tjenester, der udbydes online af MyPengo Mobile gennem mobilkommunikationsoperatørens (‘Operatøren’) netværk, som slutbrugeren har skrevet abonnement (‘Mobilabonnement’) på (selvom tjenesterne ikke er beskrevet, eller ikke er beskrevet detaljeret, i disse betingelser og vilkår). De digitale tjenester og andre tjenester, der udbydes online af MyPengo Mobile, omfatter spil, tekstbeskeder, lyd- og/eller billedfiler og/eller lignende tjenester (‘Indholdstjenesterne’), som leveres gennem operatørens netværk, bl.a. SMS-tjenester (‘SMS’), GPRS-tjenester (‘GPRS’) og/eller tredje generationstjenester (‘3G’).

Artikel 2 – Levering af indholdstjenesten

2.1 Slutbrugeren anmoder MyPengo Mobile om indholdstjenesten. Indholdstjenesten leveres af operatørens tjeneste og netværk til slutbrugeren.

Artikel 3 – Omkostninger

3.1 Tilbud eller priser, der angives i reklamer eller på www.Shoopadoo.com (‘Webstedet’), er uden forpligtelser, med mindre tilbuddet udtrykkeligt angiver andet skriftligt.

3.2 Omkostninger opkræves af operatøren eller trækkes fra slutbrugerens kredit i tilfælde af forudbetalt abonnement. Slutbrugeren giver udtrykkelig tilladelse til dette formål og garanterer, at omkostningerne kan indhentes.

3.3 Der kan påløbe omkostninger for hver enkelt besked, der sendes eller modtages, afhængigt af beskedens type og/eller betalingsmetoden. Standardomkostningerne for afsendelse af SMS’er (dvs. tekstbeskeder), som angivet af operatørerne, anvendes for alle beskeder, der sendes og modtages.

Artikel 4 – Prisjusteringer

4.1 MyPengo Mobile har altid ret til at indføre prisjusteringer efter at have givet meddelelse herom på webstedet. Eksisterende slutbrugere får besked via SMS en uge inden prisjusteringen. Hvis slutbrugere fortsætter med at bruge tjenesterne fra MyPengo Mobile eller registrerer sig efter datoen, hvorpå prisændringen indføres, vil ændringerne blive anset for at være godkendt.

Artikel 5 – Abonnementtjeneste

5.1 This is an one-off subscription service. No subscription. Service ends after automatically.

Artikel 6 – Ophævelse og annullering

6.1 Metoderne til at ophæve leveringen af indholdstjenesten er angivet i Betingelser og vilkår. Tjenesten kan kun ophæves således, som angivet i brugerens Betingelser og vilkår.

6.2 MyPengo Mobile forbeholder sig retten til at erstatte et hvilket som helst produkt med et tilsvarende alternativt produkt uden forudgående varsel.

6.3 Da denne tjeneste ikke er en abonnementtjeneste, vil der ikke blive sendt flere fakturabeskeder, når kunden holder op med at sende beskeder.

6.4 I forbindelse med brug af tjenesten har du anerkendt og givet samtykke til, at der ikke er fortrydelsesret på dit køb. Kontakt venligst vores kundeservice på: Kontakt: info.dk@ccsupport.biz.

Artikel 7 – Intellektuel ejendom

7.1 Med mindre andet er angivet i disse Generelle betingelser og vilkår, al ophavsret, patent, varemærke, tegning, model og/eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med indholdstjenesterne og/eller webstedet vest i MyPengo Mobile, dets leverandører eller andre berettigede parter.

7.2 MyPengo Mobile giver slutbrugeren en begrænset, ikke eksklusiv, ikke overførbar og ikke uigenkaldelig ret til at downloade, modtage og/eller konsultere indholdstjenester.

7.3 Med mindre MyPengo Mobile udtrykkeligt angiver andet, har slutbrugeren ikke tilladelse til at gengive, ændre, overføre, distribuere, sælge, bruge til afledte produkter eller på nogen som helst anden måde bruge de downloadede eller modtagne indholdstjenester, uden forudgående skriftlig tilladelse til dette formål af MyPengo Mobile.

7.4 Slutbrugeren holder MyPengo Mobile og dens funktionærer, ledelse, medarbejdere, leverandører og tredjeparters informationsudbydere skadesløse i forbindelse med skader og risici samt påtager sig ansvar over for MyPengo Mobile og dens funktionærer, ledelse, medarbejdere, leverandører og tredjeparters informationsudbydere for konsekvenserne eller overtrædelserne af de intellektuelle ejendomsrettigheder hos MyPengo Mobile eller tredjeparter samt overtrædelser af disse Generelle betingelser og vilkår, som opstår fra den uautoriserede brug af vores tjenester eller adfærd.

Artikel 8 – Ansvar

8.1 Brugen af MyPengo Mobiles indholdstjenester og websted sker på slutbrugerens eget ansvar. MyPengo Mobile bestræber sig på den uafbrudte brug af indholdstjenesterne. MyPengo Mobile kan ikke garantere, at indholdstjenesterne lever op til slutbrugerens krav, eller at der forekommer en uafbrudt eller fejlfri download, modtagelse og/eller konsultation af indholdstjenesterne.

8.2. Slutbrugeren anerkender i forbindelse med mobilkommunikationstjenester, at muligheden for at oprette en forbindelse, opretholde en forbindelse samt kvaliteten af en forbindelse ikke er ens eller tilstrækkelig hver eneste gang og sted, og at indholdstjenesterne kan blive negativt påvirket eller midlertidigt utilgængelige pga. interferens forårsaget af fysiske faktorer (tunneller, bjerge, bygninger osv.), tilpasninger eller vedligeholdelse af operatørens netværk.

8.3 Hvis slutbrugeren ikke kan opnå uafbrudt brug af indholdstjenesten på et bestemt tidspunkt, giver dette ikke ham eller hende ret til et prisnedslag på indholdstjenesterne eller til en tilbagebetaling af det beløb, der allerede er betalt.

8.4 MyPengo Mobile vil aldrig være ansvarlige for skader, som f.eks., men ikke begrænset til, infektionen eller ødelæggelsen af hardwaren og/eller softwaren, der bruges af slutbrugeren, som resultat af adgang til webstedet eller brugen af indholdstjenesterne, som omfatter de downloadede indholdstjenester og den hardware og software, der skal bruges til at oprette en forbindelse. Slutbrugeren skal træffe sine egne foranstaltninger for at undgå disse hændelser.

8.5 Hvis MyPengo Mobile ikke desto mindre er forpligtede til at kompensere slutbrugeren af en eller anden grund, vil kompensationen aldrig overstige det fakturerede beløb for indholdstjenesterne, som forårsagede skaden.

8.6 Webstedets indhold er blevet udarbejdet med den største omhyggelighed. MyPengo Mobile kan dog ikke give garantier for typen, nøjagtigheden eller indholdet af denne information. MyPengo Mobile er ikke ansvarlig for fejl, unøjagtigheder, misforståelser, forsinkelser eller uklare overførsler af bestillinger og erklæringer pga. internetbrugen eller for følger af det vedrørende informationspunkt.

8.7 Slutbrugeren må ikke sende beskeder, der er inficerede og/eller ødelagte, ulovlige, skadelige, truende, vulgære, nedværdigende, frastødende, der krænker privatlivet, eller som på anden vis er stødende til MyPengo Mobile og holder MyPengo Mobile skødesløs for alle direkte eller indirekte skader forårsaget af afsendelserne af sådanne beskeder.

8.8 Slutbrugeren skal være mindst 18 år gammel. Hvis du ikke har ansvaret for at betale mobiltelefonkontoen eller er under 18 år, skal vi have samtykke fra den part, der betaler mobiltelefonkontoen (dine forældre, din værge, arbejdsgiver osv.), inden du registrerer dig og/eller deltager i tjenesten. Når du registrerer dig og/eller deltager i tjenesten, antager MyPengo Mobile, at slutbrugeren har fået den nødvendige tilladelse, aftale eller godkendelse fra betaleren af mobiltelefonkontoen, værgen, forældrene, osv.

Artikel 9 – Databehandling

9.1 MyPengo Mobile indsamler og behandler (f.eks. indsamler, opbevarer, konsulterer, videregiver til tredjeparter, klassificerer og linker) visse af slutbrugerens personlige data og trafikdata.

9.2 MyPengo Mobile vil kun behandle slutbrugerens data i overensstemmelse med dens privatlivspolitik, som kan ses og downloades på webstedet. MyPengo Mobile overholder de relevante prislove og bestemmelser i forbindelse hermed. Da MyPengo Mobile er en international virksomhed, arbejder den sammen med dens associerede virksomheder uden for et enkelt lands grænser.

9.3 MyPengo Mobile forbeholder sig retten til at bruge alle slutbrugerens data (mobilnummer, e-mail-adresse osv.) til yderligere promoveringsformål.

Artikel 10 – Valg af lov

10.1 Brugen af indholdstjenesterne, aftalen og webstedet er underlagt lovene i det land, hvor kampagnen kører. Såfremt MyPengo Mobile ikke kan udøve eller håndhæve rettigheder eller bestemmelser i de Generelle bestemmelser og vilkår, udgør dette ikke et grundlag for at afskaffe disse rettigheder eller bestemmelser. Hvis en bestemmelse i de Generelle bestemmelser og vilkår holdes ugyldig af en distriktsdomstol med jurisdiktion, indvilliger parterne i, at distriktsdomstolen skal forsøge at gyldiggøre parternes hensigt, som angivet i bestemmelserne, såfremt dette er tilladt ifølge loven, og de andre bestemmelser i de Generelle betingelser og vilkår forbliver i kraft.

10.2 Alle uoverensstemmelser skal udelukkende afgøres af den kompetente domstol i Amsterdam.

Artikel 11 – Afsluttende bestemmelse

11.1 MyPengo Mobile forbeholder sig retten til at ændre disse Betingelser og vilkår fra tid til anden. Slutbrugere vil blive informeret af ændringerne gennem en meddelelse på MyPengo Mobiles websted. Disse ændringer vil blive anset for godkendt, hvis slutbrugerne fortsætter med at bruge eller downloade Shoopadoo-tjenester efter den specificerede data for deres indførsel.

11.2 Disse Generelle betingelser og vilkår kan når som helst anmodes fra MyPengo Mobile.

11.3. MyPengo Mobile Europe B.V. har deres registrerede kontor i Almere: MyPengo Mobile Markerkant 1310, 1314AN Almere Holland.

11.4 Send venligst al korrespondance vedrørende Shoopadoo Services eller disse Vilkår og betingelser for MyPengo Mobile B.V. til e-mail info.dk@ccsupport.biz eller ring til vores lokale kunder center 78730941.